Монета 10 раппенов

Монета 10 раппенов (десять раппенов)

10 раппенов