Монета 50 раппенов

Монета 50 раппенов (пятьдесят раппенов)

50 раппенов 50 раппенов Монета 50 раппенов 50rappen

Монета 50 раппенов