Монета 20 раппенов

Монета 20 раппенов (двадцать раппенов)

20 раппенов 20 раппенов Монета 20 раппенов 20rappen

Монета 20 раппенов