Монета 10 раппенов

Монета 10 раппенов (десять раппенов)

10 раппенов 10 раппенов Монета 10 раппенов 10rappen

Монета 10 раппенов